Start

Välkommen till Svenska Jolly-Scott Förbundet

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2024


Härmed kallas alla medlemmar till årsmötet i Svenska Jolly-Scott Förbundet. Mötet äger rum Tisdagen den 23 januari 2024 kl 18.00 på Skomakarviksvägen 34 Stenungsund.


 Det extra Årsmötets dagordning innehåller Ek rapport o rev berättelse för 2023. Ansvarsfrihet för styrelsen 2023 och övriga frågor.